شاید یک قلب مصنوعی جدید با قابلیت تنظیم خودکار بتواند به نجات بیماران مبتلا به نارسایی قلبی کمک کند.

به گزارش سفیرافلاک، یک قلب آزمایشی که مکانیسم کنترل خود تنظیم یا حالت خودکار را شامل می‌شود، می‌تواند خود را متناسب با نیازهای متغیر بیمارانی که به خاطر نارسایی قلبی تحت درمان قرار دارند، تنظیم کند.

حالت خودکار با کمک حسگرهای داخلی فشار، واکنش‌های فیزیولوژیکی مناسبی را تولید می‌کند که منعکس کننده تغییر نیازهای روزمره انسان هستند.

پمپ‌های جایگزین قلب می‌توانند خروجی قلب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را که تنها گزینه درمانی آنها پیوند قلب است، بازیابی کنند. با وجود این، برای اینکه بیماران بتوانند از بیمارستان به خانه بازگردند و فعالیت‌های متداول خود را از سر بگیرند، پمپ باید از عملکرد طبیعی قلب تقلید کند و کمترین نیاز را به تنظیم کردن داشته باشد.

این قلب آزمایشی موسوم به “C TAH” برای رسیدن به این هدف، به حالت خودکار مجهز است که پمپاژ بطن راست و چپ قلب را در واکنش به حسگرهای فشار واقع در آن و براساس پارامترهای تعیین شده توسط پزشک سازگار می‌کند.

هدف از این کار، تقلید از واکنش‌های طبیعی فیزیولوژیکی نسبت به تغییر نیازها به ویژه فعالیت بدنی است.

دکتر “ایوان نتوکا”(Ivan Netuka)، پژوهشگر موسسه پژوهش پزشکی “IKEM” در پراگ و همکارانش، عملکرد حالت خودکار را در ۱۰ بیمار مورد بررسی قرار دادند. همه بیماران مرد بودند و میانگین سنی آنها ۶۰ سال بود. از C TAH به عنوان پلی برای پیوند قلب در شش بیمار و همچنین یک ابزار کاشته شده دائمی در چهار بیمار استفاده شد.

قلب مصنوعی در همه بیماران، با موفقیت از کنترل دستی به حالت خودکار در آمد. حالت خودکار، به بروز یک واکنش فوری و مناسب در خروجی قلب انجامید. داده‌های ثبت شده، تغییرات مورد نظر را در خروجی پمپاژ بطن‌های چپ و راست، در واکنش به تغییر فشار و ضربان قلب نشان دادند.

گروه‌های پزشکی طی پنج سال پیگیری، تنها ۲۰ بار تغییراتی را در تنظیمات حالت خودکار ایجاد کردند. بیشتر تنظیمات، طی ۳۰ روز نخست پس از کاشت دستگاه انجام شد و تنها چهار مورد پس از رفتن بیمار به خانه صورت گرفت 

دکتر نتوکا ادامه داد: کاهش نیاز به تغییرات مدیریت دستگاه می‌تواند به استقلال بیشتر بیماران در محیط خارج از بیمارستان و بهبود کیفیت زندگی آنها کمک کند.

پژوهشگران در نظر دارند که اصلاحات بیشتری را براساس نتایج پیش‌بالینی انجام دهند. پژوهش‌های آینده، داده‌هایی را در مورد ورزش کردن و میزان بستری شدن دوباره در بیمارستان فراهم خواهند کرد.

  • منبع خبر : ایسنا