حسن نژاد گفت: رعایت حق آبه سایر ذینفعان برای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی در لرستان ضروری است.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، داریوش حسن نژاد اظهار داشت:  میزان آب قابل رها سازی از سد ایوشان برای ماه خرداد۲.۲ متر مکعب برثانیه، تیر ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه، مرداد ۲متر مکعب بر ثانیه، شهریور ۱.۵ متر مکعب بر ثانیه و مهر ۱متر مکعب بر ثانیه و میزان آب قابل رها سازی از سد مروک برای ماه خرداد ۲متر مکعب بر ثانیه، تیر ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه، مرداد ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه– شهریور ۲ متر مکعب بر ثانیه  و مهر ۱متر مکعب برثانیه  می باشد.

وی با توجه به خشکسالی سال جاری از کلیه کشاورزان خواست نسبت به اصلاح  الگوی کشت و  صرفه جویی در مصرف آب و رعایت حق آبه سایر ذینفعان برای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی همکاری نمایند.

مدیر عامل آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: با هرگونه انتقال آب به خارج از اراضی تحت پوشش و همچنین جمع آوری کلیه موتور تلمبه های غیر مجازبه شدت برخورد خواهد شد و شرکت آب منطقه ای  هیچگونه مسئولیتی در تامین آب اینگونه اراضی ندارد.

انتهای پیام/