خادمی گفت: در بحث اعتبارات هزینه‌ای رقمی بالغ بر ۶۴۴ میلیارد تومان و در زمینه اعتبارات عمرانی بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه های اجرایی لرستان توزیع شده است.

به گزارش سفیرافلاک، سید موسی خادمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: بررسی چهار دستور کار مهم در زمینه عملکرد کارگروه زیربنایی، عملکرد کارگروه اجتماعی، اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه ای و سایر موارد پیگیری می شود که امروز بررسی توزیع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای بین دستگاه های اجرایی استان بررسی شده است.

وی افزود: در بحث اعتبارات هزینه‌ای رقمی بالغ بر ۶۴۴ میلیارد تومان و در زمینه اعتبارات عمرانی بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در فصول مختلف بین دستگاه های اجرایی استان توزیع شده است .

استاندار لرستان تصریح کرد: در راستای پوشش کامل استان، مدل توزیع شهرستانی و بین بخشی در زمینه اختصاص اعتبارات در دستور کار قرار گرفته است و طی روزهای آتی کمیته‌های برنامه ریزی شهرستانها تشکیل، موافقت نامه ها مبادله و تا اواخر تیرماه جاری اقدامات اجرایی پروژه های سال ۱۴۰۰ در استان آغاز خواهد شد.

خادمی بیان کرد: لازم است سند آمایش تهیه شده سال ۹۲ مجدد بازنگری و جزئیات اجرایی آن عملیاتی شود و ظرفیت های استان نباید در حد شناسایی باقی بمانند و دستگاه‌های اجرایی با ارائه راهکارها و برنامه ریزی نسبت به فعال نمودن این ظرفیت ها اقدام کنند.

وی عنوان کرد: دستگاه های اجرایی استان با بهره گیری از برنامه آمایش استان و مشخص کردن کاربری ظرفیتها نسبت به ارائه برنامه کاری در شهرستانها و مناطق مختلف استان اقدامات لازم را عملیاتی کنند البته مطرح کردن ظرفیت ها صرفاً مشکلی از استان حل نمی کند، بلکه باید با کار میدانی شرایط برای عملیاتی کردن این ظرفیت ها و پیشبرد سند آمایش فراهم آید و در رابطه با اجرای پروژه ها باید در نظر داشت که این پروژه چه تاثیری بر آینده منطقه می گذارد و به موازات اجرای این طرح چه طرح های دیگری لازم است عملیاتی گردد.

انتهای پیام/