مطالعه جدید محققان نشان می دهد احتمال پایین عفونی بودن ناشی از آلودگی کروناویروس در سطوح بیمارستان را تأیید می کند.

به گزارش سفیر افلاک «آنجلا هاچکو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می‌گوید: «تیم ما برای اولین بار اثبات کرد توالی کروناویروس می‌تواند از وسایل محیطی جمع آوری شده از سطوح بیمارستان شناسایی شود.»

تغییر پروتکل‌های تمیزکاری و ICU با آلودگی کمتر ناشی از کروناویروس مرتبط هستند.

این مطالعه نشان داد که با تعیین توالی ژنوم، کروناویروس حتی از نمونه‌هایی که آزمایش‌های PCRشان معمولاً منفی می‌شوند، قابل تشخیص است. نتایج همچنین تأیید کرد که RNA کروناویروس برداشته شده از یک سطح، اگرچه حاوی توالی ژنومی تقریباً دست نخورده بود، اما قابلیت عفونی کردن نداشت. این یافته این فرضیه را پشتیبانی می‌کند که ممکن است سطوح آلوده راه اصلی انتشار بیماری کووید ۱۹ نباشد.

به گفته محققان، تعیین توالی ژنوم در نمونه‌های وسایل سطحی بیمارستان بسیار مهم است. با بدست آوردن دقیق توالی‌های ژنومی ویروسی، محققان می‌توانند منبع را ردیابی کرده و نحوه حرکت عفونت را دریابند.

  • منبع خبر : مهر