پایگاه بسیج شهدای منطقه هومیان از توابع دهستان محروم کوهدشت شمالی به همت سپاه ناحیه کوهدشت احداث و افتتاح شد.