۱۸۰ دستگاه ماینر قاچاق از یک انبار متروکه در خرم آباد به همت سپاه ناحیه عشایری لرستان کشف و ضبط شد.