بورس تهران امروز با رشد بیش از ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

به گزارش سفیرافلاک، بورس تهران امروز را توانست با رشد بیش از ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی به کار روزانه خود پایان دهد. ارزش معاملات روزانه بازار بیش از ۴ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به بیش از ۴ هزار و ۹۸۳ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۴۳۹۵ واحد به رقم ۳۸۶ هزار و ۴۷۷ واحد رسید.  

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (دوشنبه، چهاردهم تیر ماه ۱۴۰۰) را بشناسید:

پرتراکنشهایبورسیمعاملاتامروز
نمادهای شستا، ولکار، برکت پربیننده‌های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیرمثبتبرشاخصکلبورس
این تاثیر را نمادهای شپنا، تاپیکو، فملی با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیرمنفیبرشاخصکلبورس
نمادهای شستا، شفارس، نوری بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترینحجممعاملات
این نسبت را نمادهای خساپا، خپارس، خودرو کسب کردند.

بیشترینارزشمعاملات
این نسبت را نمادهای شپنا، کمند، پالایش کسب کردند.

بیشترینتقاضا
نمادهای شپنا، بورس، وسیتا با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترینفروشسهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به ثنوسا، سنیر، غدام در بازار امروز بود.

بیشترینافزایشقیمتروزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام خفنر، فپنتا، کاما به ثبت رسید.

بیشترینکاهشقیمتروزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای آپ، شفارس، خرینگ صورت گرفت.

  • منبع خبر : بازار