حسن نژاد گفت: برق ۱۵ حلقه چاه کشاورزی در شهرستانهای سلسله و دلفان قطع شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، داریوش حسن نژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان اظهار داشت: تعداد هشت حلقه چاه کشاورزی در دلفان از سر خط اصلی دشت خاوه جنوبی به دلیل انتقال آب به اراضی غیر تحت پوشش (سراب نیاز خسرو بیگی) که مبادرت به اضافه برداشت، عدم رعایت الگوی کشت و تمدید پروانه بهره برداری نموده بودند، قطع برق شدند.

وی افزود: همچنین هفت حلقه چاه کشاورزی در سلسله که مبادرت به کاشت برنج، اضافه برداشت، عدم رعایت الگوی کشت و تمدید پروانه بهره برداری نموده بودند، پلمب و برق چاه ها قطع گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد: چاه های مذکور ملزم به نصب کنتور هوشمند جهت جلوگیری از اضافه برداشت و تعهد محضری مبنی بر عدم کشت محصولات آبدوست (برنج) گردیدند.

انتهای پیام/