مصرف بی‌رویه برق در ادارات و برخی مکان‌ های عمومی کوهدشت در این وضعیت بحران برق بسیار نامطلوب بوده و می طلبد مسئولان ذی ربط در این راستا ورود جدی داشته باشند.