شکستگی لوله اصلی پمپاژ آب شُرب روستای شیراوند سفلی و علیا بخش درب گنبد و تازه آباد شاهیوند شهر کوهدشت و عدم رسیدگی مسئولان در حالیست که در روزهای گرم تابستان امسال مردم برخی نقاط کوهدشت با کم آبی دست و پنجه نرم می کنند.