صالحیان گفت: تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار تن بذر گندم در استان لرستان خریداری شده است.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان جواد صالحیان اظهار داشت: بر اساس برنامه تدوین شده ۲۵ هزار تن بذر گندم آبی و دیم مورد نیاز استان لرستان می باشد که تاکنون ۲۰ هزار تن خریداری شده است.

وی افزود: پیش‌بینی شده است با تدابیر اتخاذ شده طی زمان باقی مانده خرید ۲۵ هزار تن بذر گندم محقق شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تصریح کرد با توجه به اینکه بروز پدیده خشکسالی باعث کاهش شدید تولید گندم در سطح کشور شده است، اما تهیه بذر برای سال زراعی آتی بر اساس برنامه پیش بینی شده موفقیت بزرگی است.

وی بیان کرد: کشاورزان مناطق معتدل و سرد استان توجه داشته باشند که بذر گندم دیم ویژه این مناطق را به اندازه کافی ذخیره نمایند.

انتهای پیام/