خادمی گفت: مشکل اصلی سد بختیاری، تامین مالی است و به دلیل تحریم ها نتوانست از مصوبه شورای اقتصاد استفاده کند.

به گزارش سفیر افلاک، سید موسی خادمی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت سد بختیاری اظهار داشت: تمامی امکانات و پیگیری های سد بختیاری توسط استان لرستان انجام شده و آخرین اقدام این سد در سال  گذشته این بود که در شورای اقتصاد، فاینانس و تامین مالی خارجی این  پروژه نیز با پیگیری ما نهایی و تامین شد.

وی افزود: دستگاه اجرایی این برنامه، آب نیرو بوده و کارش همین است که اینگونه سدها را اجرا کند، دسترسی سد از محل استان لرستان است.

استاندار لرستان با اشاره به مشکل سد بختیاری گفت: مشکل اصلی این سد، تامین مالی است و تامین مالی هم باید از طریق فاینانس انجام شود که فاینانس این پروژه در شورای اقتصاد با پیگیری هایی که ما داشتیم پارسال تصویب شد، شرکت پیمانکار هم مشخص شد ولی به دلیل تحریم ها نتوانستند از مصوبه شورای اقتصاد استفاده کنند.

انتهای پیام/