زهره ای گفت: ۶ هزار تن آرد بین روستائیان استان لرستان توزیع شد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی لرستان، نادر زهره ای اظهار داشت: خدمت‌رسانی به کشاورزان و روستائیان از مهمترین فعالیت‌های شبکه تعاون روستایی لرستان است که در این راستا بیش از شش هزار تن آرد میان روستائیان این استان در سال جاری توزیع شده است.

وی افزود: در سطح شهرستان های لرستان و تمامی روستاها با کمک اتحادیه‌ها و شرکت های تعاونی روستایی تحت پوشش، توزیع آرد میان روستائیان انجام می گیرد و این روند تاپایان سال ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان تصریح کرد: با همکاری اداره کل غله در چند شهرستان توزیع آرد به صورت الکترونیکی انجام می شود و تا پایان سال با جمع آوری اطلاعات دقیق روستائیان در سایر شهرستان ها نیز توزیع آرد به صورت الکترونیکی انجام می گیرد و با این شیوه با دقت و سرعت بیشتری آرد به دست مصرف کنندگان واقعی آن درسطح استان می رسد.

انتهای پیام/