بیرانوند گفت: از ابتدای برداشت گندم تاکنون ۷۱ هزار و ۴۱۹ تن گندم از کشاورزان ۱۱ شهرستان استان به صورت تضمینی خریداری شده که تاکنون بیش از ۲۶۱ میلیارد تومان بهای گندم پرداخت شده است.

حجت بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک، اظهار داشت: از ابتدای برداشت گندم تاکنون ۷۱ هزار و ۴۱۹ تن گندم از کشاورزان ۱۱ شهرستان استان به صورت تضمینی خریداری شده که تاکنون بیش از ۲۶۱ میلیارد تومان بهای گندم پرداخت شده است.

وی افزود: تاکنون بیشترین خرید گندم با ۱۶ هزار و ۹۳۹ تن مربوط به شهرستان کوهدشت بوده و پس از آن ازنا و دورود به ترتیب با ۹ هزار و ۸۹۷ تن و ۹ هزار و ۷۳۵ تن بیشترین خرید تضمینی را داشتند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به کاهش ۴۴ درصدی خرید گندم در استان،عنوان کرد: سال گذشته تا چنین روزی ۱۲۸ هزار و ۹۷ تن خرید گندم در استان انجام شد و امسال با ۷۱ هزار و ۴۱۹ تن نشان می دهد که خرید تضمینی ۴۴ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: بهای پرداختی گندم و کلزا تا ۲۰ تیرماه به حساب کشاورزان پرداخت شده است.

بیرانوند با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی تولیدکلزا، گفت: تاکنون یک هزار و ۹۶۷ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده که نسبت به سال گذشته که یک هزار و ۵۰۴ تن بوده نشان از افزایش ۳۱ درصدی این محصول دارد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی لرستان خاطر نشان کرد: بیشترین خرید تضمینی کلزا با ۶۷۶ تن مربوط به شهرستان سلسله و به تربیت بروجرد و خرم آباد با ۲۹۳ و ۲۷۴ رتبه های دوم و سوم تولید کلزار را دارند.

وی گفت: تاکنون بابت خرید کلزا در استان ۱۷ میلیارد و ۶۶۳ میلیون تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

بیرانوند با اشاره به سهمیه ۹ هزار و ۸۹۶ تن برنج و شکر در استان، گفت: در راستای تامین کالای اساسی سه هزار و ۶۴ تن برنج و شش هزار و ۸۳۲ تن شکر برای استان در نظر گرفته شده که تاکنون دو هزار و ۴۶۸ تن برنج و دو هزار و ۸۲۰ تن شکر در استان توزیع دشه است.

انتهای پیام/