تانکر‌های آبرسانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان وارد اهواز شدند.