کاربران فضای مجازی به شهادت شهید ضرغام پرست واکنش بسیاری نشان دادند.

به گزارش سفیرافلاک، شهید ضرغام پرست از پرسنل نیروی انتظامی در ماهشهر بود که به دست اشرار و ضد انقلاب‌ها به فیض شهادت نائل شد. تصاویر منتشر شده از این شهید بزرگوار هنگام آبرسانی به مردم خون گرم خوزستان در فضای مجازی واکنش‌های بسیاری به عنوان پلیس مهربان داشته است. انتشار و وایرال شدن تصاویر آبرسانی این مرد در فضای مجازی مشتی محکم بر دهان اشرار و ضدانقلاب‌ها بود. کاربران فضای مجازی به شهادت او واکنش‌های بسیاری نشان دادند.

در ادامه تعداد محدودی از هزاران توئیت کاربران در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید: 

شهید امنیت
شهید امنیت
شهید امنیت
شهید امنیت
شهید امنیت
شهید امنیت
شهید امنیت
شهید ضرغام پرست
شهید ضرغام پرست
شهید ضرغام پرست
شهید ضرغام پرست
شهید ضرغام پرست

انتهای پیام/