سعادتی گفت: ماهانه 70 میلیارد تومان مستمری و بیمه بیکاری در شهرستان بروجرد پرداخت می شود.

قدرت اله سعادتی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: هر ساله ۱۰ درصد به جمعیت مستمری بگیران شهرستان بروجرد اضافه می شود به طوری که هم اکنون ۱۷ هزار مستمری بگیر در شهرستان وجود دارد.

وی افزود: همچنین ۵۵۰ نفر در شهرستان مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند که در مجموع ماهانه ۷۰ میلیارد تومان مستمری و بیمه بیکاری پرداخت می شود.

رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد با اشاره به اینکه حدود نیمی از جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: ۴۶ هزار نفر بیمه شده اصلی وجود دارد که با احتساب مستمری بگیران و خانواده های آنان، ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت بروجرد تحت پوشش قرار دارند و از خدمات تامین اجتماعی بهره مند می شوند.

سعادتی بیان کرد: با توجه به شرایط کرونا تلاش شده تا بسیاری از خدمات به صورت غیر حضوری ارائه شود تا افراد تحت پوشش راحت تر بتوانند این خدمات را دریافت کنند.

انتهای پیام/