ثمینی با اشاره به اهمیت انجام کار فرهنگی در مناطق حاشیه نشین و کمتر برخوردار گفت: برنامه های نشاط آفرین نقش مهمی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

به گزارش سفیرافلاک، محمود ثمینی در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: پیگیری دو دستور کار تشریح سند پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی و بررسی وضعیت نرخ خودکشی در استان برگزار شده که در این راستا تکالیف دستگاه های اجرایی در سند کاهش مصرف مشروبات الکلی روشن است، لذا بررسی علمی مسائل و ساماندهی اقدامات و برنامه ها یک ضرورت برای خروجی مطلوب اقدامات در سطح جامعه می باشد که دستگاههای متولی با جدیت آن را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه در ارائه گزارش اقدامات، به هیچ وجه دنبال آمار کاذب یا کتمان حقایق نباشیم، افزود: ضرورت دارد در جلسات بدون پرده پوشی مطالب را بیان نموده تا بتوانیم تصمیمات درست را اتخاذ کنیم که شناسایی انگیزه های خودکشی و توجه به اشتراکات انگیزه ها در برنامه ریزی ها و مداخلات، نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارد، بنابراین ضرورت دارد به سمتی حرکت کرد که در ارائه روش های موفق کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی همانند خودکشی، پایلوت شویم.

معاون استاندار لرستان با بیان اینکه سن، جنسیت، تحصیلات و سایر متغیرها، در این زمینه اثرگذار هستند، عنوان کرد: دستگاه های متولی در برنامه ریزی ها این موارد را مد نظر قرار دهند تا در شناسایی و روش های پیشگیری عملکرد بهتری داشته باشیم .

وی با اشاره به اهمیت انجام کار فرهنگی در مناطق حاشیه نشین و کمتر برخوردار گفت: دستگاه های اجرایی متولی تلاش خود را بر شناسایی مناطق حاد متمرکز و روی آن مطالعه جامع تری انجام دهند، سپس اقدامات را مورد ارزیابی قرار دهند و باید توجه داشت که برنامه های نشاط آفرین نقش مهمی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دارند که تاکید می گردد دستگاه های اجرایی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و ظرفیت های داخلی دستگاه متبوع، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند.

ثمینی به نقش رسانه ها و فضای مجازی در ترویج امور فرهنگی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: صدا و سیما و رسانه ها تلاش نمایند با در نظر گرفتن شیوه های مطلوب و اثر گذار که منجر به تاثیرگذاری بر مخاطب می شود، موضوعات مطلوب را بیان و مضرات مشروبات الکلی را به نحوی که در افکار آنها موثر واقع شود، اطلاع رسانی کنند.

پورسرتیپ مدیرکل امور اجتماعی استانداری نیز در این جلسه اظهار داشت: موضوع مصرف مشروبات الکلی به عنوان یک مسئله اجتماعی پدیده ای است که باعث می شود توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود مختل شود و به عنوان یک آسیب اجتماعی، دارای یک شبکه علت پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که عوارض سنگینی را در حوزه سلامت و امنیت جامعه ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند طرح جامع و واحد همراه با همکاری بین بخشی ارگان های مختلف می باشد، افزود: سند ملی پیشگیری و مقابله با مصرف مشروبات الکلی در واقع زبان مشترکی برای مدیریت پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مصرف مشروبات الکلی می باشد که به منظور هماهنگی و همکاری بین دستگاه های متولی، تقسیم وظایف و تکالیف بین آنها تدوین گردیده که انتظار می رود دستگاه های متولی ضمن معرفی یک نفر از کارشناسان متخصص و متعهد آن سازمان به دبیرخانه کارگروه اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی و اهتمام لازم را در جهت اجرای این سند به عمل بیاورند.


انتهای پیام/