نجفی گفت: طرح مرتعداری در ۵۰ هزار هکتار از عرصه های مرتعی لرستان تهیه می شود.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، شیرزاد نجفی اظهار داشت: ۱۰ هزار هکتار ممیزی مراتع، کنترل پروانه های چرا در سطح ۲۴۰ هزار هکتار، اخذ عوارض تمدید پروانه چرا و تهیه طرح مرتعداری به میزان ۵۰ هزار هکتار که تاکنون ۳۰ درصد پروژه اجرایی گردیده است از اولویت های سال جاری هستند که ارجا می شود.

.وی با اشاره به احاله مدیریت طرح های مرتع داری تعهد سال جاری افزود: این تعهد برابر با ۱۵۰ هزار هکتار است که در اکثر شهرستان ها مکان یابی صورت گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد: مکان یابی سه هزار هکتار، تعهد احیاء و توسعه رویشگاه های گیاهان دارویی، هزار و ۸۰۰ هکتار پروژه های بیولوژیک، ۲۵۰ هکتار پروژه بیومکانیک در سه شهرستان پلدختر، رومشکان و کوهدشت و قرق محدوده طرح های مرتع داری نیز در همه شهرستان ها در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/