خادمی گفت: ۷۰ درصد از اعتبارات عمرانی استان لرستان تخصیص داده شده است.

به گزارش سفیرافلاک، سید موسی خادمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: همه دستگاه ها تا پایان مرداد ماه نسبت به موضوع مبادله موافقتنامه اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۰ با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنگی کنند تا بتوانند به سرعت منابع مالی را جذب کنند.

وی با اشاره به تعیین کاربری زمین در تعدادی از طرح های تولیدی مطرح شده، افزود: برای شش طرح تولیدی زمین مورد نیاز تعیین و شش ماه به آنها فرصت داده شد که کار اجرایی را آغاز و در غیر این صورت این مصوبه پس از گذشت زمان مورد نظر لغو خواهد شد.

استاندار لرستان به تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: لازم است دستگاه ها هرچه سریعتر نسبت به برنامه ریزی و جذب اعتبارات اقدام کنند، همچنین در این زمینه ردیف اعتبارات و اعتبارات مصوب کاملاً مشخص است و حدود ۷۰ درصد از اعتبارات عمرانی استان تخصیص داده شده، با توجه به اینکه هنوز در نقدینگی مشکل وجود دارد اما از نظر تخصیص اسناد وضعیت استان مناسب است و لرستان رشد مطلوبی در بین استان های کشور در زمینه اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۰ داشته است.

انتهای پیام/