کاربران و فعالان شبکه های اجتماعی در شب هفتم محرم که متعلق به طفل شیرخوار کربلا است، توئیت هایی را به یاد این شهید منتشر کردند.

به گزارش سفیرافلاک، تقویم ورق خورد و کم کم به عاشورا نزدیک می‌شویم. امشب، شب هفتم محرم است. هفتمین شب از دهه اول ماه عزاداری اهل بیت، به نام علی اصغر (ع) نام گرفته است. علی اصغر (ع) فرزند کوچک امام حسین (ع) و حضرت رباب در واقعه کربلا با تیر سه شعبه حرمله به شهادت رسید.

می‌توان شب هفتم را شب رضا و رضایت نیز خواند. امام حسین (ع) بهترین الگو برای پایداری هستند. ایشان پس از شهادت همه یاران و جوانان اهل حرم؛ طفل شیرخوار را به میدان آوردند. هنگامی که علی اصغر (ع) نیز به شهادت رسید، امام (ع) بر قضای الهی صبوری کردند و فرمودند:” خداوندا! چون تو این صحنه‌ها را می‌بینی تحمل مصیبت‌ها برای من آسان می‌شود. “

امشب هم مانند شب‌های دیگر ماه عزای اهل بیت، فضای مجازی با توئیت‌های کاربران به حسینیه‌ای مجازی تبدیل شده و هشتگ‌های #علی_اصغر و #شب_هفتم_محرم در شب مخصوص باب الحوائج و طفل شیرخوار کربلا داغ شدند. در ادامه تعدادی از توئیت‌های کاربران با این هشتگ‌ها را مشاهده می‌کنید:

حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...

نوشتهٔ تازه

about:blankپاراگراف: تغییر نوع بلوک یا استایلتغییر چینش متنافزودن عنوان حالا رباب مانده و شش‌ ماه خاطره / حالا رباب مانده و یک عمر آرزو…

به گزارش سفیرافلاک، تقویم ورق خورد و کم کم به عاشورا نزدیک می‌شویم. امشب، شب هفتم محرم است. هفتمین شب از دهه اول ماه عزاداری اهل بیت، به نام علی اصغر (ع) نام گرفته است. علی اصغر (ع) فرزند کوچک امام حسین (ع) و حضرت رباب در واقعه کربلا با تیر سه شعبه حرمله به شهادت رسید.

می‌توان شب هفتم را شب رضا و رضایت نیز خواند. امام حسین (ع) بهترین الگو برای پایداری هستند. ایشان پس از شهادت همه یاران و جوانان اهل حرم؛ طفل شیرخوار را به میدان آوردند. هنگامی که علی اصغر (ع) نیز به شهادت رسید، امام (ع) بر قضای الهی صبوری کردند و فرمودند:” خداوندا! چون تو این صحنه‌ها را می‌بینی تحمل مصیبت‌ها برای من آسان می‌شود. “

امشب هم مانند شب‌های دیگر ماه عزای اهل بیت، فضای مجازی با توئیت‌های کاربران به حسینیه‌ای مجازی تبدیل شده و هشتگ‌های #علی_اصغر و #شب_هفتم_محرم در شب مخصوص باب الحوائج و طفل شیرخوار کربلا داغ شدند. در ادامه تعدادی از توئیت‌های کاربران با این هشتگ‌ها را مشاهده می‌کنید:

حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...
حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...

انتهای پیام/

پاراگراف

با ساختن بلوک داستان را آغاز نمایید.

اندازهٔ قلماندازهٔ قلمدل‌خواه

حرف بزرگ

برای نمایش حرف اول بزرگ تغییر دهید.

حالا رباب مانده و شش‌ماه خاطرهحالا رباب مانده و یک عمر آرزو...

انتهای پیام/

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان