هیئت رزمندگان اسلام کوهدشت در عزای شهید کربلا به عزاداری پرداختند.