روند واکسیناسیون کرونا در مراکز تجمیعی افزایش یافته است.

به گزارش سفیرافلاک، سرعت روند واکسیناسیون کرونا در مراکز تجمیعی افزایش یافته و مردم درحال دریافت و تزریق واکسن کرونا هستند.انتهای پیام/