موسوی گفت: استفاده ازتوان تخصصی بسیج سازندگی پروژه های مناطق محروم یک ضرورت است.

به گزارش سفیر افلاک ضیاء موسوی نیا در جلسه تفاهم نامه همکاری بین سازمان بسیج سازندگی واداره کل امورعشایرلرستان اظهار داشت: استفاده ازتوان بسیج سازندگی دراجرای پروژه های عمرانی ضروری وبسیار اثرگزار است.

وی با اشاره به پروژه های نیمه کاره افزود: به دلیل ورود پیمانکارکم سابقه،  پروژه ها باکیفیت مناسب اجرا نمی شود که توان بسیج سازندگی دراجرای پروژه های بزرگ عمرانی بالاست واستفاده ازتوان تخصصی بسیج سازندگی یک ضرورت است.

موسوی نیا تصریح کرد: انجام پروژه های مناطق محروم وکمترتوسعه یافته می تواند توسط بسیج سازندگی که ازروحیه بسیجی وجهادی برخورداراست با مدیریت جهادی پیگیری وبه مرحله اجرا برسد.

مدیر کل امور عشایری لرستان عنوان کرد: انتظارمی رود بسیج سازندگی درکلیه زمینه های کاری امورعشایر اعم ازپروژه های زیربنایی، اشتغالزایی و در رفع محرومیت زدایی مناطق عشایری با این اداره کل همکاری نمایند.

در ادامه سرهنگ جهانبخش مسئول بسیج سازندگی لرستان گفت: دو هزار و ۷۵۰ گروه جهادی در قالب ۳۰ هزار نفر در استان فعالیت دارند که این گروه ها شامل بهداشت ودرمان، پرستاری، مامایی، دندان پزشکی، عمرانی، فرهنگی واجتماعی که دربحث محرومیت زدایی وسیل ودیگرحوادث غیرمترقبه بااعتبارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی واعتبارات داخلی خودبسیج سازندگی به کارهای جهادی درمناطق محروم مشغول به خدمت هستند.

مسئول بسیج سازندگی لرستان تصریح کرد: ساخت تانکر دستشویی وحمام، ساخت خانه برای محرومان، آبرسانی و واکسیناسیون دام های روستاییان وعشایر ازدیگراقدامات بسیج سازندگی بوده که درسالهای گذشته اعتبارات عمرانی که ادارات دراختیار این نهاد قرار می دادند به صورت پیمانی بود ولی درسال جاری ادارات مکلف شده اند ردیف بودجه ای مشخصی جهت همکاری با بسیج سازندگی داشته باشند.

جهانبخش خاطر نشان کرد: با طرح محرومیت زدایی درمناطق محروم حوزه عشایری گروه های جهادی مشارکت خوبی خواهندداشت و بسیج سازندگی حدود۳۰۰ دستگاه تانکرچرخدار ساخته ودرمناطق عشایری توزیع می شود.

وی اظهار داشت: همچنین بسیج سازندگی برای اجرای پروژه های موردنیازمناطق عشایری ازجمله احداث آبشخور دامی، بهسازی چشمه، دستشویی حمام وآبرسانی و….از اعتبارات بسیج سازندگی وهمچنین آمادگی کامل جهت اجرای پروژه های امورعشایر آمادگی لازم را دارد.

انتهای پیام/