حسن مرادی به عنوان معاون دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح لرستان منصوب شد.

به گزارش سفیرافلاک، طی حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، حسن مرادی به عنوان معاون دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان لرستان منصوب شد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی می باشد و همچنین بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی و‌ ریاست حفاظت اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح استان ‌ایلام و قاضی نمونه سال ۹۷ کشور را در کارنامه خود دارد.

حسن رفتار و قاطعیت در برخورد با مجرمین از ویژگی های برجسته وی باشد.