قنبریان از قطع انشعاب گاز یک جایگاه CNG در استان به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و استانداردسازی خبر داد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان، مرضیه قنبریان اظهار داشت: به منظور تأمین ایمنی و سلامت استفاده کنندگان و مالکان و کارکنان جایگاه ها و در راستای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد شرایط ایمن سوخت گیری، انشعاب گاز یک جایگاه CNG به دلیل داشتن عدم انطباق های بحرانی، قطع شد.

وی افزود: استاندارد سازی و بازرسی ادواری از جایگاه های CNG مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و این مهم در تمام جایگاه های CNG در سطح استان در طول سال و با استفاده از توان کارشناسی شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده انجام می شود.

مدیرکل استاندارد استان گفت: در صورت عدم همکاری مالکان و یا بهره برداران جایگاهای CNG با شرکت های بازرسی همکار استاندارد، در خصوص استانداردسازی و انجام بازدیدهای دوره ای، در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، انشعاب گاز جایگاه ها قطع خواهد شد.


انتهای پیام/