ثمینی گفت: سازمان های مردم نهاد در ایجاد مشارکت های اجتماعی نقش موثری دارند.

به گزارش سفیر افلاک محمود ثمینی در حاشیه دوره آموزشی در خصوص تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت روان اظهار داشت: در سالهای اخیر با رشد کمی و تخصصی شدن سمن ها شاهد نقش آفرینی بیشتر آنها در حوزه های مختلف به ویژه در مبارزه با آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر، بازآفرینی بافت های فرسوده شهری، صیانت از محیط زیست، تحکیم بنیان خانواده و کمک به دولتها در فراهم آوردن بستر توسعه بوده ایم که سازمان های مردم نهاد نقش مهم و اساسی در فراهم آوردن زمینه مشارکت اجتماعی و هم افزایی در جهت اجرای برنامه های دولتها دارند.

وی افزود: اگرچه تعیین سیاستها و برنامه ها توسط دولتها صورت می پذیرد و از طریق دستگاههای اجرایی محقق می گردد، اما نباید از نقش تشکل های مردمی در ایجاد مشارکتهای اجتماعی و هم افزایی برای اجرای هرچه بهتر برنامه ها غفلت نمود و برگزاری مستمر دوره های آموزشی به عنوان یک ضرورت در جهت توانمندسازی سمن ها همواره مورد تاکید است.

پورسرتیپ مدیر کل امور اجتماعی استاندار لرستان نیز عنوان کرد: امروزه خودکشی به عنوان یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی محسوب می شود که منجر به از دست رفتن سرمایه های انسانی در جامعه می گردد و اثرات نامطللوبی بر خانواده و جامعه دارد.

وی بیان کرد: لازم است از همه امکانات، به ویژه ظرفیت سمن ها برای مقابله با این معضل اجتماعی و کاهش اثرات آن در جامعه استفاده شود.

مدیرکل امور اجتماعی خاطرنشان کرد: برگزاری این قبیل دوره ها می تواند به افزایش دانش سمن های علاقه مند به فعالیت در حوزه آسیبهای اجتماعی کمک کند.

انتهای پیام/