مداحی شور «صد مرده زنده می‌شود از ذکر یاحسین» با مداحی حسین آماده دریافت و مشاهده است.