اسماعیلی با بیان اینکه تکیه بر توان داخلی راهکار حل مشکلات کشور است، گفت: پوچی تنها ارمغان اعتماد به غرب است و هر کسی که به غرب اعتماد کند جز فرصت سوزی چیزی نصیبش نخواهد شد.

مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: در کشور تفکر خاصی، جریان وابستگی به غرب را پیش بردند که در هشت سال گذشته این تفکر را به گونه ای پیش بردند که رفع مشکلات را به خارج از کشور ربط داده تا جایی که مشکلات به وابستگی بیرون از کشور گره می خورد در حالی که با اتکا به ظرفیت های داخلی، مشکلات برطرف می شود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بارها تاکید داشتند که غربیها قابل اعتماد نبوده و نیستند و اعتماد به آنها تنها خسارت به دنبال دارد و این موضوع در قضیه برجام به خوبی نمایان شد که اعتماد به غرب سبب فرصت سوزی ها در کشور گردید.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: غربیها در تئوری منطق و عمل نشان دادند که قابل اعتماد نیستند و برای منافع خود تلاش می کنند و باید اثبات شود به کسانی که تفکر غرب را بر زبان دارند که بدانند مشکلات با اتکا به ظرفیت های داخلی قابل برطرف شدن است.

اسماعیلی عنوان کرد: تاکنون کشورهایی که به غرب اعتماد کرده اند، تجربه های تلخی را تجربه کرده و در این سالها غرب چهره و افکار پلید خود را بارها نشان داده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت جدید با تکیه بر توان داخلی گشایش ایجاد خواهد کرد، گفت: موضوع اعتماد به غرب و خسران پس از آن باید نمایش داده شود به طوری که عملکرد دولت بدون نگاه به خارج از کشور نشان داده شود که با توان داخلی می توان مشکلات را حل کرد.

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: پوچی تنها ارمغان اعتماد به غرب است و هر کسی که به غرب اعتماد کند جز فرصت سوزی چیزی نصیبش نخواهد شد.

انتهای پیام/