نماهنگ «دهه هشتادیا» باحضور عبدالرضا هلالی، محمدحسین پویانفر و علی رام نورایی منتشر شد و آماده مشاهده و دریافت است.