مسجدی آرانی گفت: 90 هزار نمونه از مجرمین گرفته شده و 30 هزار پروفایل استخراج شده است.

به گزارش سفیرافلاک، عباس مسجدی آرانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پزشکی قانونی بازوی کارشناسی دستگاه قضا برای اجرای عدالت است تا همکاران برای رای ها بتوانند وظایف خود را انجام دهند.

وی افزود: یکی از برنامه های ما بانک ژنتیک مجرمین است که ۹۰ هزار نمونه گرفته شده و ۳۰ هزار پروفایل استخراج شده اما به جهت تحریم ها که نتوانستیم کیت ها را خریداری کنیم این نوید داده شد که با پیگیری دانشمندان و نخبگان دو هفته پیش ساخت دو محصول دانش بنیان پیگیری شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: تلاش می شود از فرصت باقیمانده بتوانیم عقب افتادگی های گذشته را جبران کنیم البته جمعیت های دیگری که از حساسیت برخوردار هستند مانند خلبان و خبرنگاران هم اضافه می کنیم.

مسجدی آرانی خاطرنشان کرد: این برنامه برای مجرمین که جرم های تکراری دارند اجرا شده و در سایر ابعاد زندانیان خیلی ضرورت این موضوع را ندارد.

وی با اشاره به سقط های غیر قانونی بیان کرد: هیچ کسی حق ندارد کاری خلاف شرع انجام دهد و آنچه پزشک قانونی انجام می دهد یا جنین فوت شده یا برای مادر خطرناک بوده و پزشکان با اساتید فقهی و حقوق مصادیق را مشخص کردند اما آنچه باعث نگرانی است سقط های جنایی است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی لرستان خاطرنشان کرد: آمار در این حوزه نگران کننده است که ۶۰۰ هزار سقط صورت می گیرد و برای جلوگیری از این کار، قرار شد داروی سقط صرفا برای بیمارستان برای کار درمانی باشد و در بازار و داروخانه عرضه نشود.

انتهای پیام/