اسماعیلی گفت: شکل گیری انقلاب نیازمند سختی هایی بود و ۱۷ شهریور یکی از روزهایی است که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب شد و ملت ایران اینگونه تا پای جان در برابر زیاده خواهی دشمنان ایستاده اند.

مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به قیام ۱۷ شهریور اظهار داشت: قیام ۱۷ شهریور یک حرکت انقلابی بود که مردم انجام دادند و مردم با روحیه دیانت که برگرفته از قیام عاشورا بود به میدان اعتراض علیه رژیم ستمشاهی آمدند و تعدادی از مردم در این روز به شهادت رسیدند.

وی افزود: ۱۷ شهریور آغاز شکل گیری یک جریانی بود که با محوریت امام خمینی(ره) و برگرفته از قیام عاشورا رقم خورد و همچنین با روحیه ایمان مردم، با نصرت الهی پیش رفت و سرآغاز پیدایش انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ شد.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه حکومت پهلوی برای اهداف پلید خود و خفقان در کشور همه تلاش خود را انجام می داد، تصریح کرد: رژیم ستمشاهی یک حکومت طاغوتی و پلیدی بود که حیات خلوت آمریکا و انگلیس و بسیاری از کشورهای غربی بود و برای حفظ منافع خود، اجازه شکل گیری انقلاب و اسلام ناب را نمی داد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: وقتی حکومت پهلوی مشاهده کرد که شکل گیری و نمود انقلاب در مرحله جدی تر قرار گرفته، دست به چنین جنایتی زد و در ۱۷ شهریور سال ۵۷ در حالی که مردم معترض به ظلم های پهلوی به خیابان آمدند، تعداد زیادی از مردم به خاک و خون کشیده شدند.

وی بیان کرد: شکل گیری انقلاب نیازمند سختی هایی بود و ۱۷ شهریور یکی از روزهایی است که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب شد که ملت ایران اینگونه تا پای جان در برابر زیاده خواهی دشمنان ایستاده اند.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: امروز پس از سالها ایستادگی در برابر دشمنان، شاهد رشد انقلاب نیز هستیم که این اقتدار و سربلندی مرهون تلاش ها و خون های ریخته شده از سالها قبل از پیروزی انقلاب تا به امروز است.

انتهای پیام/