آزادبخت گفت: آمار بستری ها حدود ۲۵ درصد کاهش یافته که خوشبختانه روند ترخیص بیماران بستری بیشتر از میزان بستری بیماران است.

صالح آزادبخت در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: در این پیک از بیماری کرونا هزار و ۷۰۰ تخت برای بستری بیماران کرونایی در بیمارستان ها در نظر گرفته شده بود که از این تعداد هزار و ۵۵۰ تخت برای بستری بیماران مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر بستری های کرونا به هزار و ۱۰۰ نفر رسیده و آمار بستری ها حدود ۲۵ درصد کاهش یافته که خوشبختانه روند ترخیص بیماران بستری بیشتر از میزان بستری بیماران می باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: روند کاهش بستری و نزولی در این پیک از بیماری کرونا نسبت به پیک های قبلی، کُندتر است ولی در مجموع از پیک پنجم عبور کردیم.

آزادبخت با بیان اینکه تنها راه جلوگیری از شکل گیری پیک ششم، واکسیناسیون است، گفت: پیک ششم خطرناک تر از این پیک خواهد بود و لازم است که در روند واکسیناسیون تسریع ایجاد شود چرا که با واکسیناسیون ۷۰ درصد جمعیت هدف، می توان به نتیجه رسید و این در حالیست که هم اکنون حدود نیمی از جمعیت استان در برابر کرونا واکسینه شده اند.

وی بیان کرد: همه واکسن ها چه داخلی و چه خارجی مورد تایید وزارت بهداشت بوده و لازم است افراد نسبت به واکسیناسیون اقدام نمایند تا از شیوع و التهاب بیماری کرونا کاسته شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته، تعداد مراکز واکسیناسیون در استان افزایش یافته و همین سبب می شود تا از ازدحام در این مراکز جلوگیری شود و در سرعت بخشی واکسیناسیون نیز موثر می باشند.

انتهای پیام/