فرمانده سپاه لرستان از مراکز واکسیناسیون کرونا در بروجرد بازدید کرد.

به گزارش سفیرافلاک، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان از مراکز واکسیناسیون کرونا در سطح شهرستان بروجرد بازدید کرد.