ثقلینی گفت: طرح توسعه زراعت چوب در ۳۲۰ هکتار از اراضی بروجرد اجرا می شود و نهال ها در اختیار اهالی روستا که تمایل به مشارکت در اجرای این طرح دارند، قرار می گیرد.

امیر ثقلینی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: با توجه به سیاست های ابلاغی سازمان جنگلها و برنامه های اجرایی در سال جاری، اداره منابع طبیعی شهرستان بروجرد برای اجرای طرح توسعه زراعت چوب اقدام کرده است.

وی افزود: این طرح در ۳۰ روستای بروجرد اجرا می شود که نوشتن طرح و ارائه نهال از سوی منابع طبیعی انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد تصریح کرد: طرح توسعه زراعت چوب در ۳۲۰ هکتار از اراضی بروجرد اجرا می شود و نهال ها در اختیار اهالی روستا که تمایل به مشارکت در اجرای این طرح دارند، قرار می گیرد.

ثقلینی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می تواند در راستای ثروت افزایی و ایجاد اشتغال موثر باشد و با توجه به ممنوعیت قطع درختان برای تامین چوب، این طرح می تواند بهترین جایگزین باشد.

انتهای پیام/