مداحی شور «علم آماده» با صدای حاج عبدالرضا هلالی آماده مشاهده و دریافت است.