فلاح گفت: نقاط حادثه خیز و پر تصادف بروجرد شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام می شود.

مسعود فلاح در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: شناسایی و بررسی نقاط حادثه خیز بروجرد در دستور کار است که یکی از نقاط حادثه خیز، بلوار امام(ره) است که در این مسیر تصادف های زیادی رخ می دهد تا جایی که طی یک هفته چهار فقره تصادف در این مسیر ثبت شده است.

وی افزود: طول این مسیر دو کیلومتر است که نصب دوربین در این بلوار بسیار الزامی است که بتواند سبب کاهش سرعت و به دنبال آن، کاهش تصادف ها در این مسیر شود.

معاون فرماندار بروجرد تصریح کرد: به دلیل کمبود اعتبارات، قرار شد تا نصب دوربین ها، سرعت کاه هایی در این مسیر نصب شود که از ۱۱ سرعت کاه در نظر گرفته شده تاکنون سه سرعت کاه نصب شده است.

فلاح عنوان کرد: شناسایی نقاط حادثه خیز در دستور کار است که تلاش می شود تا با بررسی و اجرای کار کارشناسی شده بتوان از این نقاط رفع خطر کرد.

انتهای پیام/