یادواره 314 شهید محله اسدآبادی با عنوان «افتخارکوچه، آبروی محله» در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش سفیرافلاک، یادواره ۳۱۴شهید محله اسدآبادی با عنوان «افتخارکوچه، آبروی محله» در خرم آباد برگزار شد.

انتهای پیام/