نکات کلیدی رهبر انقلاب در مورد دفاع مقدس به صورت فیلم نوشت آماده مشاده و دریافت است.