نماهنگ «حرم نداری» باصدای کربلایی محمدرضا نوشه ور و کربلایی محمدحسین پویانفر به مناسبت ایام 28 صفر آماده مشاهده و دریافت است.