مرادی گفت: عدم تامین اعتبار سبب تاخیر در پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده شهرستان دلفان شد.

تیمور مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به دلیل عدم پرداخت خسارت بیمه خشکسالی، اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ سه هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال به بیمه کشاورزی تخصیص داده‌شده است.

وی افزود: در سازمان برنامه‌وبودجه فقط مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده که متأسفانه تاکنون فقط ۲۰۰ میلیارد ریال از آن به صندوق بیمه عملاً تخصیص داده‌شده و همین عدم تأمین اعتبار باعث تأخیر در واریز غرامت‌ها شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دلفان خاطرنشان کرد: طی جلسه‌ای که هفته جاری با ستاد صندوق بیمه کشاورزی در این راستا برگزار شد، قرار بر این است به صورت قدیم از محل اعتبارات بانک کشاورزی چهار تریلیون ریال قرض گرفته و با مبلغی که از محل فروش بیمه‌نامه تأمین‌شده است، قسمتی از غرامت‌ها را واریز کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون هر آنچه از غرامت واریزشده علاوه بر ۲۰۰ میلیاردی که خزانه در اختیار صندوق گذاشته از محل فروش بیمه‌نامه است، برای مثال لرستان بیش از ۶۰۰میلیارد ریال واریزی داشته که از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل فروش بیمه‌نامه بوده است.

مرادی بابیان اینکه صندوق بیمه کشاورزان کاملاً دولتی بوده و دارای ردیف بودجه است، گفت: نمایندگان ملت و استاندار در این زمینه باید با دولت مکاتبه‌ای داشته و پیگیر تأمین اعتبار باشند.

انتهای پیام/