میردریکوند گفت: ۷۳ مورد بنای غیر مجاز با حکم قضایی تخریب و سبب رفع تصرف بیش از ۱۶ هکتار از اراضی شد.

بهرام میردریکوند در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: متاسفانه برخی از سودجویان تلاش دارند تا در مناطق و اراضی طبیعی و کشاورزی ساخت و سازهایی به صورت غیر مجاز انجام دهند که این کار سبب نابودی طبیعت می شود که در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز برخورد و قلع و قمع انجام می شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۷۳ مورد اخطار ساخت و سازهای غیر مجاز در استان صادر شده و ۴۵ مورد که برای ساخت اقدام کرده بودند، دستور توقف عملیات صادر شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: همچنین ۱۱۸ مورد که اقدام به دیوار کشی کرده بودند با حضور نماینده دادستان قلع و قمع شدند.

میردریکوند خاطرنشان کرد: ۷۳ مورد بنای غیر مجاز نیز با حکم قضایی تخریب و سبب رفع تصرف بیش از ۱۶ هکتار از اراضی شد.

وی گفت: بازرسی هایی به صورت مستمر انجام می شود و در صورت مشاهده هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می شود.

انتهای پیام/