آشتاب گفت: بیش از 600 کارگر مشاغل سخت در لرستان طی نیمه اول امسال بازنشسته شدند.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان لرستان علی آشتاب اظهار داشت: همه کارگران مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آنها در کمیته های تخصصی بدوی و تجدید نظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کارگران مشاغل سخت و زیان آور که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آنها وارد شود، می توانند تقاضای بازنشستگی بدهند، افزود: برای رسیدگی به پرونده متقاضیان بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰، کمیته بدوی و تجدید نظر بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور با تشکیل ۳۸ جلسه نسبت به بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور اقدام کرد. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: از تعداد ۸۱۲ درخواست که در کمیته بدوی و تجدید نظر مطرح شده، تعداد ۶۳۵ درخواست مورد تایید قرار گرفت و برای اقدام های بعدی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد. 

آشتاب عنوان کرد: ایمنی و بهداشت کار کارگاه های مختلف توسط بازرسان به صورت دوره ای و زمان بندی شده مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد و موارد لازم تذکر داده می شود.

وی گفت: کارفرمایان کارگاه های مختلف مکلف و موظف به ایمن سازی محیط کار و رعایت آئین نامه های مرتبط هستند.

انتهای پیام/