حسنی مقدم گفت: 3 کیلومتر کانال آب بَر روستاهای دره ساکی علیا و سفلی بخش ده پیر حوزه شهرستان خرم‌آباد با همکاری بسیج سازندگی ایجاد شد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان، اسفندیار حسنی مقدم اظهارداشت: یکی از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی توسعه کانال‌های آب بر و اجرای سیستم های نوین آبیاری است که کل کانال های آب بَر استان لرستان دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر است که طی این سالها ۷۰۰ کیلومتر آن بتونی شده است و دو هزار کانال هنوز خاکی است.

وی افزود: امیدواریم با استقرار دولت انقلابی و دولت جهادی و احیای جهاد سازندگی مدل تامین اعتبار و تامین بودجه کانالهای آب بَر را از استانی به ملی تبدیل نموده و حجم بیشتری از اعتبار جذب شده و کار بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در اجرای سه کیلومتر کانال بتونی آب بَر که حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی روستاهای دره ساکی علیا و سفلی را تحت پوشش قرار می دهد، همکاری لازم را داشته است.

حسنی مقدم بیان کرد: پدیده خشکسالی طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده که لازم است برای بهینه سازی مصرف آب باید برنامه داشته باشیم چرا که کشوری که بتواند منابع آب را مدیریت کند و تولید بیشتری داشته باشد آن کشور موفق است.

وی خاطرنشان کرد: دولت جهت اجرای سیستم های نوین آبیاری بارانی ۳۰ میلیون تومان و آبیاری قطره ای ۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض لحاظ نموده و ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می دهد که کشاورزان جهت تبدیل اراضی خود از آبیاری غرق آبی به آبیاری بارانی و قطره ای به مراکز جهاد کشاورزی دهستان مراجعه نموده، تشکیل پرونده دهند تا برای آنان کار انجام شود.

انتهای پیام/