زبردست گفت: دستگاه تشخیص بیماریهای ویروسی آبزیان در لرستان راه اندازی شد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان لرستان، مصطفی زبردست اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی استان برای انجام تست تشخیص VHS،IpNوIHN به عنوان بیماریهای ویروسی شایع درصنعت آبزیان، نسبت به راه اندازی دستگاه PCR اقدام کرد.

وی افزود: باتوجه به نعمت های خدادادی وحجم آبها در استان و زیرساخت های فراهم شده در زمینه تولید بچه ماهی و ماهیان پرورشی، لرستان دارای جایگاه رتبه تولید مناسب کشوری می باشد که راه اندازی دستگاه PCR در استان علاوه بر انجام مراقبت فعال در زمینه بیماریهای آبزیان، در رصد وپایش به موقع بیماری نقش بسزایی خواهد داشت.

انتهای پیام/