القاصی مهر گفت: سبوس برنج متعلق به کشاورز بوده و این موضوع در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

حمید رضا القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: طبق گزارشات به دست آمده، برخی از شالی کوبی های استان، سبوسی را که از شلتوک برنج به دست می آید را به نفع خود به فروش می رسانند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این سبوس حاصل از برنج متعلق به کشاورز است و باید در اختیار کشاورز قرار گیرد و در صورتی که شالی کوبی ها از ارائه سبوس به کشاورز خودداری کنند، برخورد جدی صورت می گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تصریح کرد: در همین راستا از روز گذشته بازرسی ها از شالی کوبی در مرکز استان آغاز شده و شش شالی کوبی مورد بازرسی قرار گرفت.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: این نوع تخلف، تقلب در کسب محسوب می شود و میزان تخلف بازرسی ها ۶۷۵ میلیون تومان بوده است.

وی بیان کرد: برهمین اساس بازرسی از شالی کوبی های استان در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده پرونده تخلف تشکیل می شود.

انتهای پیام/