امیری گفت: حفظ منافع ملی هدف اصلی تیم مذاکره کننده دولت جدید است.

امیر علی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: آمریکا در تمام مذاکرات تلاش دارد تا منافع خود را تامین کند و در همه مذاکرات، تا زمانی که منتفع شود ادامه می دهد و در غیر این صورت همه چیز را زیر پا می گذارد و بازهم مثل همیشه بدعهدی خود را نشان می دهد.

وی افزود: متاسفانه در قضیه برجام، عده ای خام شدند و به همه تعهدات عمل کردند در حالی که زمانی که نوبت به عمل به وعده های آمریکا برای برداشتن تحریم ها بود، به راحتی از برجام خارج شد، در واقع این بدعهدی یکی از مهمترین ویژگی های نظام سلطه است.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا تصریح کرد: آمریکا در همه مذاکرات بین المللی با نیرنگ و حیله فقط به دنبال منافع خود بوده و طی سال های گذشته معطلی در برجام، هیچ اتفاقی در راستای برداشتن تحریم ها رخ نداد.

امیری عنوان کرد: با توجه به اینکه دولت انقلابی روی کار آمده است و تیم مذاکره کننده دولت جدید، حفظ منافع ملی برایشان مهم است و این در حالیست که ما اعتماد به غرب نداریم و در راستای هر مذاکره ای باید تضمین های لازم و کافی داده شود و در صورتی که بویی از خطا و نیرنگ دیده شد، سریعا از ادامه کار برگردند.

وی گفت: اقدامات اخیر تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا سطح انتظارات آنها کاهش یابد و قطعا با برنامه ریزی می تواند در بسیاری از برنامه ها با هدف تامین منافع کشور، موفق شود.

انتهای پیام/