اجتماع عظیم مردم استان لرستان در راهپیمایی 13 آبان آغاز شد.


به گزارش سفیرافلاک، از دقایقی قبل اجتماع عظیم مردم لرستان در راهپیمایی ۱۳ آبان آغاز شده است، مردم استان لرستان در مکان های اعلام شده حضور یافته و بار دیگر خشم و انزجار خود را علیه استکبار فریاد زدند.

در این اجتماعات، مردم استان لرستان هم صدا با ملت ایران، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر داده و با مشت هایی گره کرده به دنیا نشان می دهند که با روحیه استکبار ستیزی همچنان به راه خود ادامه می دهند.

با توجه به شیوع بیماری کرونا، شرکت کنندگان در مراسم ۱۳ آبان با رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی حضور یافته و نشان می دهند که هیچگاه صحنه حضور را خالی نمی کنند.

انتهای پیام/