مردم بروجرد در 13 آبان در میدان قیام اجتماع کردند.

به گزارش سفیرافلاک، همزمان با سراسر کشور اجتماع عظیم مردم بروجرد در میدان قیام برگزار شد.

در این مراسم جمعی از دانش آموزان، مسئولان و مردم با سر دادن شعارهای ضد استکبار، خشم خود را علیه آمریکا فریاد زدند.