برگزیدگان رویداد تولید محتوای بسیج در لرستان تجلیل شدند.